Vydavateľ

ESCAD Slovakia s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
Slowakei

Tel.: +421 43 4011410
fax: +421 43 4133048

Konateľ a zodpovedný za obsah

Ľubica Leo

DIČ

SK2022068961

Sídlo súdu /Regionálny súd

Okresný súd Žilina

 

Impressum


Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové a filmové dáta, animácie a ich úpravy podliehajú autorskému právu a zákonu o ochrane duševného majetku. 

Kopírovanie a použitie týchto objektov v inej elektronickej alebo printovej forme je bez priameho súhlasu spoločnosti ESCAD Slovakia s.r.o. zakázané. Výnimkou sú oficiálne vyjadrenia tlače a s nimi súvisiace materiály pre médiá: tieto vyjadrenia majú byť kopírované a používané neobmedzene.

Obmedzenie ručenia

Napriek dôkladnej obsahovej kontrole spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. neručí za správnosť, aktuálnosť a úplnosť  zverejnených informácií. Všetky ponuky su nezáväzné. To platí aj pre  všetky externé odkazy („linky“). ESCAD Slovakia s.r.o. nepreberá zodpovednosť ani za  obsah a správnosť prostredníctvom linkov zobrazených stránok. Spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy zverejnených informácií, a to bez predošlého upozornenia a udania dôvodu. 

Spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. zverejnením informácií neodôvodňuje vznik akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a  užívateľmi stránky, týkajuceho sa poskytovania informácií, poradenstva alebo podobných súvislostí.  Zároveň neručí za obsah a správnosť použitých informácií, a ani za dostupnosť webovej stránky.

ESCAD Slovakia s.r.o. nezodpovedá za konkrétne, priame a nepriame škody, alebo za škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s nedostupnosťou webovej stránky, stratou údajov alebo s ušlými ziskami a ktoré sú spôsobené  používaním dokumentov a informácií zverejnených na webovej stránke. Ak pri používaní webovej stránky existuje možnosť udania osobných údajov (emailová adresa, meno, kontaktná adresa), prebieha poskytovanie týchto informácií zo strany užívateľa výslovne na dobrovoľnej báze.

 

Ochrana osobných údajov 

Každý Váš prístup ku internetovej ponuke spoločnosti ESCAD Slovakia s.r.o. sa zaznamenáva do protokolového súboru. Ochrana Vašich dát je pre nás mimoriadne dôležitá a tak dodržiavame predpisy vyplývajúce zo zákonov o ochrane osobných dát.  

Osobné údaje sa získavajú výlučne pre nevyhnutné technické účely. V žiadnom prípade sa získané údaje nepredávajú, ani sa z akéhokoľvek ďalšieho dôvodu neposkytujú tretej osobe. 

V protokolovom súbore sa zaznamenávajú nasledovné údaje:

názov prezeraného súboru resp. stránky,

dátum a čas prezerania,

hlásenie, či bolo načítanie úspešné,

IP adresa počítača,

technické údaje Vášho prehliadača (verzia, rozlíšenie, atď ...).

Pokiaľ máte záujem dostávať newslettery ponúkané na našej stránke,  potrebujeme od Vás platnú emailovú adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám umožnia overenie si Vašich údajov - či ste majiteľom uvedenej emailovej adresy resp. či jej majiteľ súhlasí so zasielaním newsletterov. Ďalšie údaje nie sú potrebné. Váš súhlas s uložením údajov - emailovej adresy a jej využitie na zasielanie newsletterov - môžete kedykoľvek zrušiť.

Máte kedykoľvek právo na poskytnutie informácií o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjimateľovi, ako aj o účele ich uloženia. Informácie o uložených údajoch Vám poskytne splnomocnená osoba pre ochranu osobných údajov. Obráťte sa tu na správcu stránky (viď hore).