Vydavateľ

ESCAD Slovakia s.r.o.

Červenej armády 1

036 01 Martin

Slowakei

Tel.: +421 43 4011410
Fax: +421 43 4133048

Email: slovakia@escad.sk

Konateľ a zodpovedný za obsah

Ľubica Leo

Sídlo súdu /Regionálny súd

Okresný súd ZA Odd.sro., vložka císlo 16710/L

DIČ

SK2022068961

Impressum

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové a filmové dáta, animácie a ich úpravy podliehajú autorskému právu a zákonu o ochrane duševného majetku.

Kopírovanie a použitie týchto objektov v inej elektronickej alebo printovej forme je bez priameho súhlasu spoločnosti ESCAD Slovakia s.r.o. zakázané. Výnimkou sú oficiálne vyjadrenia tlače a s nimi súvisiace materiály pre médiá: tieto vyjadrenia majú byť kopírované a používané neobmedzene.

Obmedzenie ručenia

Napriek dôkladnej obsahovej kontrole spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. neručí za správnosť, aktuálnosť a úplnosť  zverejnených informácií. Všetky ponuky su nezáväzné. To platí aj pre  všetky externé odkazy („linky“). ESCAD Slovakia s.r.o. nepreberá zodpovednosť ani za  obsah a správnosť prostredníctvom linkov zobrazených stránok. Spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy zverejnených informácií, a to bez predošlého upozornenia a udania dôvodu.

Spoločnosť ESCAD Slovakia s.r.o. zverejnením informácií neodôvodňuje vznik akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a  užívateľmi stránky, týkajuceho sa poskytovania informácií, poradenstva alebo podobných súvislostí.  Zároveň neručí za obsah a správnosť použitých informácií, a ani za dostupnosť webovej stránky.

ESCAD Slovakia s.r.o. nezodpovedá za konkrétne, priame a nepriame škody, alebo za škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s nedostupnosťou webovej stránky, stratou údajov alebo s ušlými ziskami a ktoré sú spôsobené  používaním dokumentov a informácií zverejnených na webovej stránke. Ak pri používaní webovej stránky existuje možnosť udania osobných údajov (emailová adresa, meno, kontaktná adresa), prebieha poskytovanie týchto informácií zo strany užívateľa výslovne na dobrovoľnej báze.

 

Ochrana osobných údajov

Každý Váš prístup ku internetovej ponuke spoločnosti ESCAD Slovakia s.r.o. sa zaznamenáva do protokolového súboru. Ochrana Vašich dát je pre nás mimoriadne dôležitá a tak dodržiavame predpisy vyplývajúce zo zákonov o ochrane osobných dát. 

Osobné údaje sa získavajú výlučne pre nevyhnutné technické účely. V žiadnom prípade sa získané údaje nepredávajú, ani sa z akéhokoľvek ďalšieho dôvodu neposkytujú tretej osobe.

V protokolovom súbore sa zaznamenávajú nasledovné údaje:

  • Vaša IP adresa (sa po 7 dňoch z našej databázy automaticky vymazáva).

Naša webová stránka spracúva osobné údaje dotknutých osôb (IP adresu návštevníka webovej stránky ako online identifikátor) podľa článku 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR na nasledovné účely:

- zostavenie spojenia a komfortného používania našej webovej stránky,

- analýza a zlepšenie zabezpečenia systému,

- štatistické účely.

Náš opodstatnený záujem vychádza z hore uvedených účelov na získavanie online identifikátora.V žiadnom prípade nepoužívame získaný online identifikátor na účely vyvodenia spätných záverov o Vašej osobe.

Máte kedykoľvek právo na poskytnutie informácií o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjimateľovi, ako aj o účele ich uloženia. Informácie o uložených údajoch Vám poskytne splnomocnená osoba pre ochranu osobných údajov. Obráťte sa tu na správcu stránky (viď hore).