...

Tím

Ľubica Leo
konateľka

Tel.: +421 915 875 700

Email: lubica.leo(at)escad(dot)de

Ľubica Leo je konateľkou firmy ESCAD Slovakia s.r.o.  od mája roku 2008. Rodená Slovenka študovala  lingvistiku na Univerzite Konstanz (Spolková republika Nemecko), zúčastnila sa rôznych doplňujúcich vzdelávacích kurzov v oblasti projektového manažmentu a následne absolvovala praktikum v obchodnom oddelení v medzinárodnej spoločnosti. Všetky tieto kroky ju viedli k tomu, že sa od roku 2003 začala profesne venovať oblasti medzinárodneho obchodu. V tejto oblasti  začala v novembri roku 2006 pracovať v spoločnosti  ESCAD Medical GmbH, k čomu sa v máji roku 2008 pridružila výzva v podobe vykonávania funkcie konateľky v spoločnosti ESCAD Slovakia s.r.o. 

V tejto pozícii je pani Leo zodpovedná predovšetkým za financie ako aj za personálne vedenie a rozvoj,  pričom okrem toho v značnej miere prispieva k marketingu a strategickému rozvoju spoločnosti. 

Vďaka jej predchádzajúcemu pôsobeniu v sídle materskej spoločnosti, vďaka  dlhoročným skúsenostiam vo funkcii medzinárodnej obchodnej manažérky ako aj vďaka získaným skúsenostiam vo firme ESCAD Slovakia s.r.o. vo funkcii konateľky  je kvalifikovaná na to, aby bola kompetentnou osobou pre riešenie medzikultúrnych záležitostí a predstavovala stabilný mostík medzi slovenskou pobočkou a materskou spoločnosťou.


Juraj Simonides
Prokurista

Tel.: +421 915 875 800
Email: Juraj.Simonides(at)escad-group(dot)com

Juraj Simonides je od marca 2018 prokuristom / vedúcim pobočky firmy ESCAD Slovakia s.r.o., organizuje a riadi operatívny chod spoločnosti v našom sídle v Martine.

Po ukončení odbornej školy pracoval v rôznych priemyselných oblastiach a okrem iného, niekoľko rokov zbieral skúsenosti ako konštruktér vo Francúzsku či Rakúsku.  Od januára 2008 je zamestnaný vo firme ESCAD Slovakia s.r.o. Od tohto okamihu sa podieľal ako konštruktér a neskôr ako projektový vedúci na rôznych projektoch v oblasti Automotive. V júli 2013 prevzal zodpovednosť za kompletné oddelenie konštrukcie ako vedúci konštrukčného oddelenia.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia pre uznávaných zákazníkov v rôznych priemyselných oblastiach nazbieral veľa know-how a skúseností v oblasti inžinierstva, vďaka čomu je z neho spoľahlivá a kompetentná kontaktná osoba pre zákazníkov a pre zamestnancov.


Emília Kašková
Back Office / Asistentka

Tel.: +421 43 4011410
Email: Emilia.Kaskova(at)escad-group(dot)com 

Emília Kašková je vo firme ESCAD Slovakia s.r.o. zamestnaná od mája roku 2010. Pracuje tu ako asistentka vedenia firmy a vykonáva všetky funkcie, ktoré spadajú do kompetencie back office.

Hlavnou náplňou jej práce je podpora  vedenia firmy a celková administratíva a organizácia interných záležitostí. Ťažiskom je príprava a vyhodnotenie personálnych zložiek. 

Po absolvovaní stredoškolského štúdia s maturitou pracuje už celé roky v oblasti ekonomiky a administratívy. Svoje dlhoročné profesné skúsenosti neustále rozvíja prostredníctvom externých vzdelávacích kurzov a seminárov a sleduje aktuálne novinky a zmeny v  zákonoch.

Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine, rada športuje a chodí do prírody.