Profil spoločnosti / Manažment kvality

Alfred Stärk
Qualitätsmanager
Escad-Straße 1
88630 Pfullendorf

Tel.  +49 7552 / 936 - 0
Fax +49 7552 / 936 - 158

alfred.staerk(at)escad(dot)de

 

Manažment kvality

Naši zákazníci od nás očakávajú:

  • vysokú kvalitu,
  • za primeranú cenu,
  • v určenom termíne.

Aby sme vyhoveli a splnili tieto požiadavky, sústavne pracujeme na vylepšení našich

  • procesov,
  • kreativity a
  • inovatívnych schopností,

ktoré sú začlenené do nášho systému manažérstva kvality podľa DIN ISO9001:2000.