Profil spoločnosti / Vysoké školy

Job Day

Termín a miesto konania prvého ročníka:

6. marca 2013, MTF STU, Paulínska 16, Trnava

Link

Vysoké školy

Naši zákazníci sa nás obracajú v snahe nájsť pre svoju spoločnosť vysokokvalifikovaných odborníkov s technickým a obchodným zameraním. Aby sme mohli vyhovieť ich špeciálnym odborným a sociálnym požiadavkám, musia byť uchádzači profesne pripravovaní už počas štúdia a ďalšieho vzdelávania. Odovzdávanie informácií o požiadavkách našich zákazníkov vzdelávacím zariadeniam je preto jednou z najdôležitejších podmienok, ako ich úspešne splniť.

Z tohto dôvodu sa ESCAD Slovakia s.r.o. už dnes zaujíma o potenciálnych zamestnancov a snaží sa prostredníctvom vzdelávacích aktivít študentom umožniť čo najreálnejšiu prípravu na ich pracovný život.  Naši zamestnanci pravidelne prezentujú  na niektorých vysokých školách a univerzitách požiadavky zákazníkov, zároveň informujú o nových trendoch v technike a priemysle a o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

Chcete  vedieť, kedy sa uskutoční nasledujúca prezentácia? Kontaktujte nás alebo vysokú školu/univerzitu  podľa Vášho záujmu:  

 

STU MTF Bratislava
Materiálovo-technická fakulta
http://www.mtf.stuba.sk